Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất? A. y = 2015 – 3x B. y = + 1 C. y = - 2x D. y =

Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

A. y = 2015 – 3x

B. y = 3 square root of x + 1

C. y = - 2x

D. y = fraction numerator x minus 7 over denominator 3 end fraction

  1. y = 2015 – 3x

  2. y = 3 square root of x + 1

  3. y = - 2x

  4. y = fraction numerator x minus 7 over denominator 3 end fraction

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B.y = + 1

Đáp án B. y = 3 square root of x + 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG