Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sauđây không là nguyên hàm của hàm số ? A. B. C. D.

Hàm số nào sau đây không là
nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator x squared plus 2 x over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction?
A. y equals fraction numerator x squared plus 1 over denominator x plus 1 end fraction

B. y equals fraction numerator x squared plus x plus 1 over denominator x plus 1 end fraction

C. y equals fraction numerator x squared minus 3 x minus 3 over denominator x plus 1 end fraction

D. y equals fraction numerator x squared minus x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction

  1. y equals fraction numerator x squared plus 1 over denominator x plus 1 end fraction 

  2. y equals fraction numerator x squared plus x plus 1 over denominator x plus 1 end fraction 

  3. y equals fraction numerator x squared minus 3 x minus 3 over denominator x plus 1 end fraction 

  4. y equals fraction numerator x squared minus x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với , tađược Đápán Bđúng. Với ,tađược Đápán Cđúng. Với , tađược Đápán Dđúng. Vậy không phải là nguyên hàm của hàm sốđã cho. Chọn A.

T a space c ó space f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator x squared plus 2 x over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction equals fraction numerator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared minus 1 over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction equals 1 minus 1 over left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared rightwards double arrow integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral left parenthesis 1 minus 1 over left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared right parenthesis d x equals x plus fraction numerator 1 over denominator x plus 1 end fraction plus C equals fraction numerator x squared plus x plus 1 over denominator x plus 1 end fraction plus C 

Với C equals 0, ta được integral f left parenthesis x right parenthesis d x equalsundefined 

rightwards arrowĐáp án B đúng.

Với C equals negative 4, ta được  integral f left parenthesis x right parenthesis d x equalsundefined negative 4

 equals fraction numerator x squared minus x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction rightwards arrowĐáp án C đúng.

Với undefined , ta được integral f left parenthesis x right parenthesis d x equalsfraction numerator x squared plus x plus 1 over denominator x plus 1 end fractionnegative 2 

equals fraction numerator x squared minus 3 x minus 3 over denominator x plus 1 end fraction rightwards arrow Đáp án D đúng. 

Vậy undefined không phải là

nguyên hàm của hàm số đã cho. 

Chọn A.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho tích phân . Tính a-b+c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG