Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây không có cực trị?

Hàm số nào sau đây không có cực trị?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Xét hàm số y = 3 x x − 1 ​ có y ′ = 9 x 2 3 ​ > 0 , ∀ x ∈ R \ { 0 } . Suy ra hàm số luôn đồng biến trên ( − ∞ ; 0 ) và ( 0 ; + ∞ ) . Vậy hàm số y = 3 x x − 1 ​ không có cực trị.

Chọn C

Xét hàm số  có 

Suy ra hàm số luôn đồng biến trên  và 

Vậy hàm số  không có cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Một cái ao hình , ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính . Người ta muốn bắt một cây cầu từ bờ của ao đến vườn. Độ dài gần đúng nhỏ nhất của cây cầu là bao nhiêu? Biết: Hai bờ và nằm trên ha...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG