Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào s au đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ.

Hàm số nào s

au đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị của hàm số là đồ thị của hàm số lôgarit. Hàm số nghịch biến trên nên Như vậy, đây là đồ thị của hàm số .

Đồ thị của hàm số là đồ thị của hàm số lôgarit.

Hàm số nghịch biến trên  nên

Như vậy, đây là đồ thị của hàm số .

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG