Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy hàm số y = − x 3 − x có Tập xác định D = R . y ′ = − 3 x 2 − 1 < 0 , ∀ x ∈ R Vậy hàm số y = − x 3 − x nghịch biến trên R. Chọn đáp án A

Ta thấy hàm số

Tập xác định .

Vậy hàm số nghịch biến trên R.

Chọn đáp án A

3

Câu hỏi tương tự

T ì m sônguy ê n d ươ ng tho ả m ã n c á c đ iêu ki ệ n sau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG