Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Hàm số y = lo g a ​ x nghịch biến trên tập xác định khi 0 < a < 1. Vậy hàm số y = lo g 3 2 ​ ​ x nghịch biến trên tập xác định.

Chọn B

Hàm số  nghịch biến trên tập xác định khi 

Vậy hàm số  nghịch biến trên tập xác định.

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu S(O;4)cố định. Hình nón (N)gọi là nội tiếp mặt cầu nếu hình nón (N)có đường tròn đáy và đỉnh thuộc mặt cầu S(O;4). Tính bán kính đáy r của (N)để khối nón (N)có thể tích lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG