Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) ?

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

T. Tutor2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài tập này thuộc dạng xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức. Xét hàm số y = 3 x 3 + 3 x − 2 , Ta có: y ′ = 9 x 2 + 3 > 0 , ∀ x ∈ R . Vậy hàm số y = 3 x 3 + 3 x − 2 đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) .

Bài tập này thuộc dạng xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức.

Xét hàm số ,

Ta có: .

Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng .

 

2

Câu hỏi tương tự

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG