Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập R ?

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập ?

  1. y = −2x + 1

  2. y = 2x + 1.

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = 2 x + 1 y ′ = 2 > 0 ∀ x ∈ R s u y r a h a ˋ m s o ^ ˊ đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n t r e ^ n R

48

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG