Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó ?

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó ?

  1. begin mathsize 18px style y equals open parentheses e over straight pi close parentheses to the power of x end style

  2. begin mathsize 18px style y equals open parentheses square root of 2 close parentheses to the power of x end style

  3. begin mathsize 18px style y equals open parentheses 2 over 3 close parentheses to the power of x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có hàm số đồng biến trên khi nên chọn đáp án B .

Ta có hàm số begin mathsize 18px style y equals a to the power of x end style  đồng biến trên begin mathsize 18px style straight real numbers end style  khi begin mathsize 18px style a greater than 1 end style  nên chọn đáp án B .

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG