Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong ở hình vẽ ?

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong ở hình vẽ ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Dựa vào đồ thị ta thấy đây là đồ thị của hàm số bậc 2 với hệ số a < 0 nên loại đáp án C, D. + Do đồ thị đi qua điểm ( 1 ; 3 ) nên nhận đáp án B.

+ Dựa vào đồ thị ta thấy đây là đồ thị của hàm số bậc 2 với hệ số  nên loại đáp án C, D.

+ Do đồ thị đi qua điểm  nên nhận đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG