Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

R. Roboteacher114

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì đây là phương trình bậc 3 nên có dạng a x 3 + b x 2 + c x + d Khi x ra dương vô dùng thì y cũng ra dương vô cùng nên a>0 Đồ thị cắt trục Oy tại y=1 nên d=1

Vì đây là phương trình bậc 3 nên có dạng

Khi x ra dương vô dùng thì y cũng ra dương 

vô cùng nên a>0

Đồ thị cắt trục Oy tại y=1 nên d=1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có cực đại, cực tiểu. CHứng minh rằng khi đó đường thẳng nối hai điểm cực đại, cực tiểu của ( C m ​ ) luôn đi qua 1 điểm cố định

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG