Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có tập xác định là đoạn -1;3?

Hàm số nào dưới đây có tập xác định là đoạn -1;3?
  1. y = ln 3 +2x - x2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. y = 3 + 2 x − x 2 ​

ĐÁP ÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

So sánh các số: 3 600 và 5 400

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG