Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải ?

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải begin mathsize 18px style straight real numbers end style ?

  1. begin mathsize 18px style y equals left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis to the power of 1 half end exponent end style

  2. begin mathsize 18px style y equals square root of x squared end root end style

  3. begin mathsize 18px style y equals fraction numerator x over denominator x minus 1 end fraction end style

  4. begin mathsize 18px style y equals cube root of x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có tập xác định

Hàm số begin mathsize 18px style y equals fraction numerator x over denominator x minus 1 end fraction end style có tập xác định begin mathsize 18px style D equals straight real numbers backslash left curly bracket 1 right curly bracket end style

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác địnhcủa hàm số là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG