Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải là ?

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải là straight real numbers ?
 

  1. y equals left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis to the power of 1 half end exponent

  2. y equals square root of x squared end root

  3. y equals fraction numerator x over denominator x minus 1 end fraction

  4. y equals cube root of x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có tập xác định :

Hàm số y equals fraction numerator x over denominator x minus 1 end fractioncó tập xác định : D equals straight real numbers backslash open curly brackets 1 close curly brackets

1

Câu hỏi tương tự

Cho là hàm số liên tục trên (với ) và là một nguyên hàm của trên . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. . B. C. . D. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng , đồ thị hàmsố và trục h...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG