Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào cho dưới đây đồng biến trên R?

Hàm số nào cho dưới đây đồng biến trên R ?

  1. y=logx

  2. y=

  3. y=lnx

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

π x > 0 ∀ x ∈ R

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: lo g 4 ​ ( x + 1 ) 2 = lo g 2 ​ ​ 4 − x ​ + lo g 8 ​ ( 4 + x ) 3 − 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG