Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số luôn nghịch biến trên từng đoạn xác định của nó khi và chỉ khi:

Hàm số y equals fraction numerator negative m x plus 4 over denominator m minus x end fraction luôn nghịch biến trên từng đoạn xác định của nó khi và chỉ khi:
 

  1. negative 2 less than m less than 2

  2. m less than negative 2

  3. m not equal to plus-or-minus 2

  4. negative 2 less than m less than 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f xác đinh bởi: f ( x ) = { x cos ( x 2 1 ​ ) n e ^ ˊ u x  = 0 0 n e ^ ˊ u x = 0 ​ . Hàm số f có đạo hàm tại những điểm nào? Tính đạo hàm của f tại các điểm đó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG