Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số luôn đồng biến trên khoảng và khi và chỉ khi

Hàm số y equals fraction numerator x plus m squared over denominator x plus 1 end fraction luôn đồng biến trên khoảng left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right parenthesis và left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis khi và chỉ khi 

  1. open square brackets table row cell m less than negative 1 end cell row cell m greater than 1 end cell end table close

  2. negative 1 less or equal than m less or equal than 1

  3. for all m

  4. negative 1 less than m less than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y = m sin x + ( m − 3 ) cos x − 3 x − 2 m nghịch biến trên R? A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG