Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số log 2 (x 3 + x) có tập xác định là:

Hàm số log2(x3 + x) có tập xác định là:

  1. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis

  3. left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis union left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đạo hàm của các hàm số sau: y = (x - 1) 2x .e 2x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG