Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f(x) = trên đoạn [2; 4] có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhấttheo thứ tự là:

 Hàm số f(x) =fraction numerator 2 x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction trên đoạn [2; 4] có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất theo thứ tự là:
 

 

  1. 7 over 5 semicolon 1

  2. 3 semicolon 1

  3. 3 over 2 semicolon 1 half

  4. Kết quả khác

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Khảo sát hàm số y = x − 2 x 2 + x − 5 ​ (C) Tìm trên nhánh của đồ thị (C) một điểm sao cho khoảng cách giữa chúng nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG