Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f(x) có đạo hàm đến cấp hai trên R thỏa mãn: f 2 ( 1 − x ) = ( x 2 + 3 ) f ( x + 1 ) . Biết rằng f ( x )  = 0 , ∀ x ∈ R , tính I = ∫ 0 2 ​ ( 2 x − 1 ) f n ( x ) d x .

Hàm số f(x) có đạo hàm đến cấp hai trên  thỏa mãn: . Biết rằng , tính  .
 

  1. 8

  2. 0

  3. -4

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân J = ∫ 0 1 ​ ( 4 − x 2 ) 2 x 3 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG