Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có đồ thị như hình vẽ sau: Hàm số là hàm số nào trong bốn hàm số sau:

Hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis equals a to the power of 4 plus b squared plus c space left parenthesis space a not equal to 0 right parenthesis có đồ thị như hình vẽ sau:

Hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis là hàm số nào trong bốn hàm số sau:

  1. y equals left parenthesis x squared space plus 2 right parenthesis squared space minus 1

  2. y equals left parenthesis x squared space minus 2 right parenthesis squared space minus 1

  3. y equals space minus x to the power of 4 space plus 2 x to the power of 2 space end exponent plus 3 space

  4. y equals space minus x to the power of 4 space plus 4 x to the power of 2 space end exponent plus 3 space

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên ℝ. Khẳng định nào sau đây đúng?:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG