Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Hàm số   có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị, ta có x → + ∞ lim ​ y = + ∞ nên a > 0 Hàm số có 2 điểm cực trị x 1 ​ , x 2 ​ thỏa − 1 < x 1 ​ < 0 và x 2 ​ > 1 nên { x 1 ​ + x 2 ​ > 0 x 1 ​ x 2 ​ < ​ Khi đó { − 3 a 2 b ​ > 0 3 a c ​ < 0 ​ ⇔ { b < 0 c < 0 ​ Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên d > 0 Vậy a > 0 , b < 0 , c < 0 , d > 0

Dựa vào đồ thị, ta có  nên 

Hàm số có 2 điểm cực trị  thỏa  và  nên 

Khi đó 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên 

Vậy 

16

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG