Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có đồ thị là hình nào trong các hình sau đây ?

Hàm số begin mathsize 16px style y equals open parentheses 0 comma 5 close parentheses to the power of x end style có đồ thị là hình nào trong các hình sau đây ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đồng biến khi a>1 và nghịch biến khi 0<a<1 . Hàm số đã cho là hàm số mũ nên loại A,C và hàm số nghịch biến nên chọn D

Hàm số  begin mathsize 16px style y equals a to the power of x space open parentheses 0 less than a not equal to 1 close parentheses end style  đồng biến khi a>1 và nghịch biến khi 0<a<1 .

Hàm số đã cho là hàm số mũ nên loại A,C và hàm số nghịch biến nên chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm cực trị của hàm số w = x 3 + 3 xy + y 2 − y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG