Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 3 x 2 ​ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

Hàm số  có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?
 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Bảng biến thiên Vậy, hàm số đã cho có một điểm cực trị

Chọn B

Bảng biến thiên

Vậy, hàm số đã cho có một điểm cực trị
 


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG