Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ( 4 − x 2 ) 5 3 ​ có tập xác định

Hàm số  có tập xác định

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Hàm số y = ( 4 − x 2 ) 5 3 ​ xác định khi 4 − x 2 > 0 ⇔ − 2 < x < 2 Vậy tập xác định của hàm số là: D = ( − 2 ; 2 )

Chọn B

Hàm số  xác định khi 

Vậy tập xác định của hàm số là: 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình ( 8 sin 3 x − m ) 3 = 162 sinx + 27 m có nghiệm thỏa mãn 0 < x < 3 π ​ ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG