Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có tập xác định là

Hàm số y equals left parenthesis 4 x squared minus 1 right parenthesis to the power of 4 có tập xác định là 
 

  1. straight real numbers backslash open curly brackets negative 1 half semicolon 1 half close curly brackets

  2. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 half close parentheses union open parentheses 1 half semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

  4. straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có số mũ nguyên dương. Do đó hàm số này xác định khi xác định. Mà xác định với mọi . Vậy hàm số có tập xác định là

Hàm số y equals left parenthesis 4 x squared minus 1 right parenthesis to the power of 4  có số mũ nguyên dương.

Do đó hàm số này xác định khi 4 x squared minus 1  xác định.

4 x squared minus 1  xác định với mọi x element of straight real numbers .

Vậy hàm số y equals left parenthesis 4 x squared minus 1 right parenthesis to the power of 4  có tập xác định là D equals straight real numbers

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi HKII 2016-2017 THPT Quốc Oai – Hà Nội”: Cho hàm số khẳng định nào sau đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG