Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có tập xác định là

Hàm số y equals x to the power of e plus left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis to the power of straight pi có tập xác định là

  1. straight real numbers

  2. left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis

  4. straight real numbers backslash open curly brackets negative 1 semicolon 1 close curly brackets

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG