Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có tập xác định là

Hàm số y equals log subscript 3 fraction numerator 1 over denominator square root of 6 minus x end root end fraction có tập xác định là
 

  1. open parentheses 6 semicolon plus infinity close parentheses

  2. open parentheses negative infinity semicolon 6 close parentheses

  3. open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

  4. open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi . Vậy tập xác định của hàm số là .

Hàm số y equals log subscript 3 fraction numerator 1 over denominator square root of 6 minus x end root end fraction  xác định khi fraction numerator 1 over denominator square root of 6 minus x end root end fraction greater than 0 left right double arrow 6 minus x greater than 0 left right double arrow x less than 6 .

Vậy tập xác định của hàm số là D equals open parentheses negative infinity semicolon 6 close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về hàm số (với ) ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG