Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ( x − 1 ) 3 1 ​ có tập xác định là

Hàm số  có tập xác định là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = ( x − 1 ) 3 1 ​ xác định khi và chỉ khi x − 1 > 0 ⇔ x > 1 Vậy TXĐ của hàm số là ( 1 ; + ∞ )

Hàm số  xác định khi và chỉ khi 

Vậy TXĐ của hàm số là 
 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : m x − y + m = 0 cắt đường cong ( C ) : x 3 − 3 x 2 + 4 tại ba điểm phân biệt A , B và C ( − 1 ; 0 ) sao cho tam giác A OB có diện tích bằng 5 5 ​ . (Vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG