Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ( x − 1 ) 3 1 ​ có tập xác định là

Hàm số  có tập xác định là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = ( x − 1 ) 3 1 ​ xác định khi và chỉ khi x − 1 > 0 ⇔ x > 1 Vậy TXĐ của hàm số là ( 1 ; + ∞ )

Hàm số  xác định khi và chỉ khi 

Vậy TXĐ của hàm số là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 2 x + 3 ​ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG