Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có tập xác định D = R khi

Hàm số y equals log subscript 2 invisible function application open parentheses 4 to the power of x minus 2 to the power of x plus m close parentheses có tập xác định  khi 

 

 

  1.  

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Hàm số có tập xác định R khi và chỉ khi

Chọn B

Hàm số y equals log subscript 2 invisible function application open parentheses 4 to the power of x minus 2 to the power of x plus m close parentheses có tập xác định R khi và chỉ khi

4 to the power of x minus 2 to the power of x plus m greater than 0 straight for all x element of straight real numbers not stretchy left right double arrow m greater than 2 to the power of x minus 4 to the power of x straight for all x element of straight real numbers not stretchy left right double arrow m greater than max open parentheses 2 to the power of x minus 4 to the power of x close parentheses equals 1 fourth

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g a l o g a 2 ​ x ​ + lo g a 2 ​ lo g a ​ x ≥ 2 1 ​ lo g a ​ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG