Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 2 2 x có đạo hàm là

Hàm số  có đạo hàm là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có y ′ = ( 2 x ) ′ . 2 2 x ln 2 = 2 2 x + 1 ln 2.

Chọn C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình: 3 x 2 − 4 + ( x 2 − 4 ) 3 x + 2 ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG