Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có đạo hàm là

Hàm số  begin mathsize 18px style y space equals space 5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent end style  có đạo hàm là

  1. y apostrophe space equals space 5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent space. space ln 5

  2. y apostrophe space equals space left parenthesis x squared space plus 1 right parenthesis space 5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent space. space ln 5

  3. y apostrophe space equals space 2 x.5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent space. space ln 5

  4. y apostrophe space equals space 2 x.5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent space

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức 2+3i;1+2i;2-i a) Biểu diễn các số trong mặt phẳng số phức. b) Viết số phức liên hợp của mỗi số đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức. c) Viết đối số của mỗi số phức và biểu d...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG