Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có đạo hàm là

Hàm số  begin mathsize 18px style y space equals space 5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent end style  có đạo hàm là

  1. y apostrophe space equals space 5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent space. space ln 5

  2. y apostrophe space equals space left parenthesis x squared space plus 1 right parenthesis space 5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent space. space ln 5

  3. y apostrophe space equals space 2 x.5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent space. space ln 5

  4. y apostrophe space equals space 2 x.5 to the power of x squared space plus space 1 end exponent space

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG