Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 2 + 1 ​ 1 ​ có đạo hàm là:

Hàm số có đạo hàm là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức ( v 1 ​ ) ′ = − v 2 v ′ ​ theo đó y ′ = x 2 + 1 ( x 2 + 1 ​ ) ​ = 2 ( x 2 + 1 ) x 2 + 1 ​ ( x 2 + 1 ) ′ ​ = ( x 2 + 1 ) x 2 + 1 ​ x ​ Vậy hàm số đã cho có đạo hàm là y ′ = ( x 2 + 1 ) x 2 + 1 ​ x ​

Áp dụng công thức theo đó

Vậy hàm số đã cho có đạo hàm là

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x + 2 có đồ thị là (C). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG