Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có một nguyên hàm là A. B. C. D.

Hàm số begin mathsize 14px style f left parenthesis x right parenthesis equals cos left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis end style có một nguyên hàm là

A. begin mathsize 14px style sin left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis minus 2 end style

B. begin mathsize 14px style 1 third sin left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis minus 2 end style

C. size 14px minus size 14px 1 over size 14px 3 size 14px sin size 14px left parenthesis size 14px 3 size 14px x size 14px minus size 14px 2 size 14px right parenthesis size 14px minus size 14px 2 space

D. begin mathsize 14px style negative sin left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis minus 2 end style

  1. begin mathsize 14px style sin left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis minus 2 end style 

  2. begin mathsize 14px style 1 third sin left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis minus 2 end style

  3. size 14px minus size 14px 1 over size 14px 3 size 14px sin size 14px left parenthesis size 14px 3 size 14px x size 14px minus size 14px 2 size 14px right parenthesis size 14px minus size 14px 2 space

  4. begin mathsize 14px style negative sin left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis minus 2 end style

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có là một nguyên hàm của hàm số Chọn B.

Ta có begin mathsize 14px style integral cos left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis d x equals 1 third sin left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis plus C end style
undefinedundefined là một nguyên hàm của hàm số undefined
Chọn B. 

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG