Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 2 x 3 − x 2 + 5 có điểm cực đại là

Hàm số  có điểm cực đại là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′′ ( 0 ) = − 2 < 0 ⇒ x = 0 là điểm cực đại của hàm số y = 2 x 3 − x 2 + 5 . Chú ý: phân biệt điểm cực đại của hàm số là x c đ ​ , còn điểm cực đại của đồ thị hàm số là ( x c đ ​ ; y c đ ​ )

 là điểm cực đại của hàm số .

Chú ý: phân biệt điểm cực đại của hàm số là , còn điểm cực đại của đồ thị hàm số là

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = 5. Hai mặt bên (SAB)và (SAC) cùng vuông góc với (ABC) và SC hợp với (ABC) góc . Thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG