Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng -1 khi:

Hàm số y equals fraction numerator x minus m squared over denominator x plus 1 end fraction có giá trị nhỏ nhất trên đoạn open square brackets 0 semicolon 1 close square brackets bằng -1 khi:

  1. left square bracket table row cell m equals negative 1 end cell row cell m equals 1 end cell end table

  2. m equals negative 2

  3. m equals 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y equals fraction numerator x minus m squared over denominator x plus 1 end fraction rightwards double arrow y apostrophe equals fraction numerator 1 plus m squared over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction greater than 0 comma space for all x not equal to negative 1 rightwards double arrow y subscript m i n end subscript equals y left parenthesis 0 right parenthesis equals negative 1 space left right double arrow negative m squared equals negative 1 rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m equals 1 end cell row cell m equals negative 1 end cell end table close

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 2 1 ​ m x + m − 8 , x ∈ R với mlà một hằng số khác 0 . Biết rằng phương trình f(x)=0có đúng 2 nghiệm phân biệt thì có bao nhiêu giá trị nguyên dương kthỏa mãn phương trình f...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG