Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ( x 3 − 3 x ) e có bao nhiêu điểm cực trị?

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 2

  2. 0

  3. 3

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Hàm số y = ( x 3 − 3 x ) e có TXĐ: ( − 3 ​ ; 0 ) ∪ ( 3 ​ ; + ∞ ) y ′ = e ( 3 x 2 − 3 ) ( x 3 − 3 x ) e − 1 y ′ = 0 ⇔ [ x = 1 x = − 1 ​ Bảng xét dấu Vậy hàm số có 1 điểm cực trị.

Đáp án D

Hàm số  có TXĐ: 

Bảng xét dấu

Vậy hàm số có 1 điểm cực trị.
 

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG