Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

H à m s ố y = x 3 − 3 x 2 + 3 x − 4 c ó bao nhi ê u đ i ể m c ự c tr ị ?

Hàm số  có bao nhiêu đim cc tr?

  1. 3

  2. 1

  3. 2

  4. 0

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: với mọi x Nên hàm số đã cho luôn đồng biến trên R. Vậy hàm số đã chokhông cócực trị Đáp án D

Ta có: y to the power of straight prime equals 0 not stretchy left right double arrow 3 x squared minus 6 x plus 3 greater or equal than 0 với mọi x

Nên hàm số đã cho luôn đồng biến trên R.

Vậy hàm số đã cho không có cực trị

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Một trang chữ của một tạp chí cần diện tích là 384 c m 2 . Lề trên, lề dưới là 3cm; lề phải, lề trái là 2cm. Khi đó chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang giấy lần lượt là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG