Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Hàm số begin mathsize 16px style y equals open parentheses x cubed minus 3 x close parentheses to the power of e end style có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 2

  2. 0

  3. 3

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng xét dấu: Vậy hàm số có 1 điểm cực trị.

Bảng xét dấu:

Vậy hàm số có 1 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Tính bán kính của lon để tiết kiệm chi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG