Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x + 1 2 x + 3 ​ có bao nhiêu điểm cực trị?

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?
 

  1. 3

  2. 0

  3. 2

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Có y ′ = ( x + 1 ) 2 − 1 ​ > 0 , ∀ x  = − 1 nên hàm số không có cực trị.

Đáp án B

Có  nên hàm số không có cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình lo g ( 10 x ) . lo g ( 10 x ​ ) = 3 bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG