Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 2 x 4 + 4 x 2 − 8 có bao nhiêu điểm cực trị?

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 2

  2. 4

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Ta có y ′ = 8 x 3 + 8 x = 8 x ( x 2 + 1 ) Khi đó y ′ = 0 ⇔ 8 x ( x 2 + 1 ) = 0 ⇔ x = 0 Bảng biến thiên Vậy hàm số đã cho có 1 điểm cực trị.

Chọn C.

Ta có 

Khi đó 

Bảng biến thiên

Vậy hàm số đã cho có 1 điểm cực trị.

 

5

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: ∫ 0 1 ​ ( 1 − x − x 2 ) 2 d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG