Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 4 + x 2 + 1 có bao nhiêu cực trị?

Hàm số  có bao nhiêu cực trị?

  1. 0.

  2. 3.

  3. 2.

  4. 1.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D y ′ = 4 x 3 + 2 x = 2 x ( 2 x 2 + 1 ) . y ′ chỉ đổi dấu khi qua x = 0. Vậy hàm số đã cho có 1 cực trị.

Chọn D

 chỉ đổi dấu khi qua  Vậy hàm số đã cho có 1 cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm để cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG