Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỏi trên [ 0 ; 2 π ​ ) , phương trình sin x = 2 1 ​ có bao nhiêu nghiệm?

Hỏi trên , phương trình sin x =  có bao nhiêu nghiệm?
 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

   

 

   

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số thỏa mãn và Phát biểu nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG