Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỏi hàm số y = nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Hỏi hàm số y = x to the power of 4 space minus space 2 x squared space plus space 2016 nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

  1. (-infinity;-1)

  2. (-1;1)

  3. (-1;0)

  4. (-infinity;1)

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : y = y' = . Khi đó : y' = 0 Bảng biến thiên : Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ;-1),(0;1). Suy ra đáp án A đúng.

Ta có : y = x to the power of 4 space minus space 2 x to the power of 2 space end exponent plus space 2016 rightwards double arrowy' = 4 x cubed space minus space 4 x. Khi đó :

y' = 0 left right double arrowopen square brackets table row cell x equals 0 end cell row cell x equals plus-or-minus 1 end cell end table close

Bảng biến thiên :

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng (negative infinity;-1),(0;1) . Suy ra đáp án A đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số .Đồ thị của hàm số như hình dưới đây Đặt . Mệnh đề nào sau là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG