Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ∈ [-40;40] để phương trình phức z 3 (m – 3)z + 2i(m + 1) = 0 có đúng 3 nghiệm phức thuần ảo ?

Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m[-40;40] để phương trình phức z3 (m – 3)z + 2i(m + 1) = 0 có đúng 3 nghiệm phức thuần ảo ?

  1. 40

  2. 41

  3. 39

  4. 78

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số phức thuần ảo là: z = i.a với a ∈ R . Suy ra: ⇒ a 3 +(m - 3)a- 2m - 2 = 0 ⇔ (a − 2)(a 2 + 2a + m + 1) = 0 ⇔ [ a = 2 ƒ ( a ) = a 2 + 2 a + m + 1 = 0 ( 1 ) ​ ] Yêu cầu của bài toán tương đương với phương trình (1) phải có hai nghiệm thực phân biệt và khác 2.Tức là ta có: Vậy có tất cả 39 giá trị m nguyên thỏa mãn bài toán.

Gọi số phức thuần ảo là: z = i.a với . Suy ra:

left parenthesis i a right parenthesis cubed minus left parenthesis m minus 3 right parenthesis left parenthesis i a right parenthesis plus 2 i left parenthesis m plus 1 right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow negative i a cubed minus left parenthesis m minus 3 right parenthesis left parenthesis i a right parenthesis plus i left parenthesis 2 m plus 2 right parenthesis equals 0

⇒ a3 + (m - 3)a - 2m - 2 = 0 (a − 2)(a2 + 2a + m + 1) = 0

Yêu cầu của bài toán tương đương với phương trình (1) phải có hai nghiệm thực phân biệt và khác 2. Tức là ta có:begin mathsize 11px style open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight capital delta to the power of straight prime equals 1 minus m minus 1 greater than 0 end cell row cell f left parenthesis 2 right parenthesis equals m plus 9 not equal to 0 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell m less than 0 end cell row cell m not equal to negative 9 end cell end table close close rightwards arrow with m element of Z semicolon m element of open square brackets negative 40 semicolon 40 close square brackets on top open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell negative 40 less or equal than m less or equal than negative 1 end cell row cell m not equal to negative 9 end cell end table close end style

Vậy có tất cả 39 giá trị m nguyên thỏa mãn bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x + 2y + z - 9 = 0 và hai điểm A ( 0; −1; 2), B ( 3; 2; 2). Gọi M là điểm chạy trên hai mặt phẳng (P) và N chạy trên mặt phẳng tọa độ (Oxy). ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG