Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong [-2017;20217] để phươngtrình log(mx) = 2 log(x+1) có nghiệm duy nhất

Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong [-2017;20217] để phương trình log(mx) = 2 log(x+1) có nghiệm duy nhất

  1. 4015

  2. 4014

  3. 2017

  4. 2018

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

BBT : Dựa vào bảng biên thiên, ta có: phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất Mà Có 2018 giá trị của m thỏa mãn

BBT :

Dựa vào bảng biên thiên, ta có: phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất left right double arrow open square brackets table row cell m less than 0 end cell row cell m equals 4 end cell end table close

Mà m element of straight integer numbers comma space m element of left square bracket negative 2017 semicolon 2017 right square bracket space 

rightwards double arrow m element of left curly bracket negative 2017 semicolon minus 2016 semicolon... semicolon minus 1 right curly bracket space union space left curly bracket 4 right curly bracket

Có 2018 giá trị của m thỏa mãn

 

2

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 x < 3 2 x ​ + 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG