Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Học sinh lớp 7A xếp hàng 3 thừa 1 người, còn xếp hàng 8 thì thừa 3 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 30 đến 60. Tính số học sinh lớp 7A đó.

Học sinh lớp 7A xếp hàng 3 thừa 1 người, còn xếp hàng 8 thì thừa 3 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 30 đến 60. Tính số học sinh lớp 7A đó.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng phương pháp liệt kê Lời giải chi tiết: Sử dụng phương pháp liệt kê ta có kết quả : 43.

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp liệt kê

Lời giải chi tiết:

Sử dụng phương pháp liệt kê ta có kết quả : 43.

 


 

3

Câu hỏi tương tự

Cho I là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng MN thì A. điểm I hoặc trùng với điểm M, hoặc trùng với điểm N, hoặc nằm giữa hai điểm M và N. B. điểm I phải nằm giữa hai điểm M và N. C. điểm I phải t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG