Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ các nguyên hàm của là

Họ các nguyên hàm của  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. .

 . .

1

Câu hỏi tương tự

Cho là một nguyên hàm của hàm số thỏa mãn Tìm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG