Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ các nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 3 x 2 + 1 là

Họ các nguyên hàm của hàm số

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( O x y ) và ( P ) : 2 z − 3 = 0 bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG