Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ bất phương trình vô nghiệm khi

Hệ bất phương trình   open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell left parenthesis x plus 3 right parenthesis left parenthesis 4 minus x right parenthesis greater than 0 end cell row cell x less than m minus 1 end cell end table close vô nghiệm khi

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do đó hệ bất phương trình đã cho vô nghiệm khi

Do đó hệ bất phương trình đã cho vô nghiệm khi

 

1

Câu hỏi tương tự

Mệnh đề nào sau đây sai ? A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG